Dlaczego potrzebujesz ortopedy od stopy?

Jestem jednym z niewielu specjalistów zajmujących się ściśle problemami stopy i stawu skokowego. Ścisła specjalizacja w medycynie, w ortopedii – jak w każdym zawodzie – pozwala na uzyskiwanie optymalnych wyników.

Jeśli Twój problem dotyczy stopy i kostki, potrzebujesz specjalisty w tym zakresie – zapraszam.

Skręcenie
stawu skokowego

Skręcenie stawu skokowego następuje w większości wypadków w wyniku urazu supinacyjnego ...

Złamania
kostki

Złamanie kostki jest częstym i poważnym urazem stawu skokowego. Może prowadzić do ...

Problemy po
złamaniu kostki

Złamania kostek często wiążą się z powolnym powrotem do zdrowia. Konieczne dla uzyskania ...

Zerwanie
ścięgna Achillesa

Ścięgno Achillesa jest najbardziej wytrzymałym ścięgnem człowieka, ale pomimo tego może ...

Zapalenie
ścięgna Achillesa

Pierwszym objawem zgłaszanym przez pacjentów z zapaleniem ścięgna Achillesa jest ból ...

Zapalenie
przyczepu Achillesa

Ostroga piętowa górna to potoczna nazwa zapalenia przyczepu ścięgna Achillesa do kości ...

Paluch koślawy (Haluks)

Deformacja koślawa palucha występuje częściej u kobiet. Problem ma charakter nie tylko estetyczny ...

Martwica chrzęstno-kostna
bloczka kości skokowej

To choroba polegająca na ogniskowym (ograniczonym) uszkodzeniu chrząstki bloczka kości

Płaskostopie

Stopa plaska charakteryzuje się obniżeniem łuku podłużnego. Ocenia się, że płaskostopie dotyczy ...

Paluch sztywniejący

Paluch sztywniejący (halux rigidus) to określenie zmian zwyrodnieniowych stawu u podstawy ...

Niestabilność
stawu skokowego

Niestabilność stawu skokowego jest najczęściej wynikiem powtarzanych skręceń stawu ...

Ostroga piętowa

Ostroga piętowa to bardzo często występująca przyczyna dolegliwości podeszwowej części pięty ...

Nerwiak Mortona

Nerwiak Mortona to określenie ucisku na nerw biegnący do palców stopy, najczęściej III-IV ...

Pięta Haglunda

Pięta Haglunda objawia się dolegliwościami bólowymi na tylnej powierzchni pięty ...

Złamanie
zmęczeniowe

Złamanie zmęczeniowe to zmiana przeciążeniowa tkanki kostnej. W złamaniu zmęczeniowym ...

Choroba Freiberga
(Köhlera II)

Choroba Freiberga polega na deformacji głowy II (czasami III) kości śródstopia. Objawy i deformacja ...

Kość łódkowata
dodatkowa

Kość łódkowata dodatkowa to wariant anatomiczny polegający na obecności dodatkowej kości ...

Złamanie
kości piętowej

Złamanie kości piętowej jest trudnym w leczeniu urazem tyłostopia. Najczęściej do ...

Konflikt
stawu skokowego

Staw skokowy zapewnia znaczny zakres zgięcia grzbietowego i podeszwowego stopy. Kiedy ...

Złamanie
kości skokowej

Złamanie kości skokowej zazwyczaj jest wynikiem znacznego urazu stopy, wypadku ...

Uszkodzenie ścięgien
mięśni strzałkowych

Mięśnie strzałkowe znajdują się do tyłu od strzałki, ich funkcją jest unoszenie bocznej krawędzi stopy ...

Zwyrodnienie
stawu skokowego

Zwyrodnienie stawu skokowego najczęściej rozwija się w wyniku urazów stawu. Dochodzi do ...

Złamanie piątej kości
śródstopia / Złamanie Jonesa

Piąta kość śródstopia relatywnie ulega złamaniu. Pomimo niewielkiego rozmiaru kości dotyczą jej ...

Stopa
opadająca

Opadanie stopy polega na braku możliwości aktywnego zgięcia grzbietowego (do góry) stopy ...

Artrodezy

Artrodeza, inaczej usztywnienie, to chirurgiczne połączenie kości między sobą. Wykonuje się je ...

Koalicja stępu

Koalicja stępu to inaczej wrodzone nierozdzielenie kości stępu. Może mieć postać ...

Uszkodzenie więzozrostu
piszczelowo-strzałkowego

Uszkodzenie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego występuje w rozległych ...