Co oznacza słowo artrodeza?

Artrodeza, inaczej usztywnienie, to chirurgiczne połączenie kości między sobą. Wykonuje się je operacyjnie: wykonuje się oczyszczenie powierzchni kostnych i połączenie kości śrubami lub innymi implantami. Następnie dochodzi do zrośnięcia się kości poddawanych artrodezie.

Niekiedy dochodzi do samoistnego zrośnięcia się kości ze sobą – wtedy mówimy o ankylozie.

Po co wykonuje się usztywnienie?

Do sprawnego chodu potrzebne jest niebolesne i stabilne tyłostopie. Przy czym brak dolegliwości bólowych jest nawet ważniejszy niż zakres ruchu. W przypadkach bolesnego zwyrodnienia lub niestabilności wykonanie usztywnienia może znieść dolegliwości bólowe i w ten sposób znacznie poprawić funkcję kończyny w chodzie.

Jakie są rodzaje artrodezy?

Artrodeza stawu skokowego

To chirurgiczne połączenie kości goleni (łydki) i kości skokowej. Czasami ten staw nazywa się stawem skokowym-górnym. Najczęściej jest stosowana w leczeniu zwyrodnienia stawu skokowo-goleniowego.

Artrodeza podskokowa

Inaczej artrodeza stawu skokowego dolnego. Ten termin najczęściej oznacza połączenie kości skokowej i piętowej. Najczęściej wykonuje się tą operację przy problemach po złamaniu kości piętowej.

Artrodeza podwójna

W tej operacji wykonuje się połączenie kości skokowej z kością piętową i kością łódkowatą. Ta operacja jest najczęściej stosowana w leczeniu deformacji stopy, na przykład zaawansowanego płaskostopia.

Artrodeza potrójna stopy

Podobna do artrodezy podwójnej, ale połączeniu ulegają kość skokowa, kość piętowa, kość łódkowata i dodatkowo kość sześcienna.

Usztywnienie stawu skokowego - co to oznacza?

Usztywnienie stawu skokowego, usztywnienie stopy jest zbiorczym terminem i może oznaczać jeden z zabiegów wymienionych powyżej: artrodeza stawu skokowego, artrodeza podwójna, artrodeza potrójna.
Artrodeza stawu skokowo-goleniowego, inne nazwy: stawu skokowo-goleniowa, stawu skokowego górnego. Polega na chirurgicznym połączeniu ze sobą kości piszczelowej i skokowej (oraz czasami strzałkowej). Wykonywana najczęściej przy zamianach zwyrodnieniowych po złamaniach kostek goleni.

Artrodeza podwójna – połączenie kości skokowej z piętową i łódkowatą. Przy artrodezie (usztywnieniu) potrójnym dodatkowo dochodzi kość sześcienna i staw piętowo-sześcienny. Obie są używane w najczęściej w leczeniu płaskostopia.

Artrodeza skokowo-piętowa (podskokowa, stawu skokowego dolnego) – polega na połączeniu kości skokowej i piętowej. Najczęściej wskazana w leczeniu następstw złamań kości piętowej.

Artrodeza piszczelowo-skokowo-piętowa (TTC). To połączenie trzech kości tyłostopia, najczęściej stabilizowane przy użyciu gwoździa odpiętowego. Przy równoczesnych zmianach zwyrodnieniowych stawu skokowego górnego i dolnego.

Panartrodeza – połączenie pięciu kości tyłostopia, stosowana najrzadziej, w największych deformacjach tyłostopia.

Chodzenie po artrodezie stawu skokowego

Zaproponowano Ci zabieg usztywnienia stawu skokowego. Uwaga! – zanim zaczniesz poszukiwać informacji na ten temat musisz dokładnie zrozumieć jaki rodzaj usztywnienia jest planowany.

Na tyłostopie składa się staw skokowy górny (zazwyczaj nazywany skokowym albo skokowo-goleniowym) oraz staw skokowy dolny (podskokowy, staw skokowo-piętowy).

Zobacz więcej na Instagramie →

Usztywnienie może dotyczyć stawu skokowego górnego lub stawu skokowego dolnego. W obu przypadkach ograniczenie ruchomości jednego ze stawów będzie kompensowane przez ruch drugiego stawu: na przykład ograniczenie ruchomości stawu skokowego górnego będzie kompensowane przez ruch w stawie skokowym dolnym.

Chodzenie po usztywnieniu jest po zabiegu artrodezy  zazwyczaj lepsze niż przed zabiegiem, a przede wszystkim zmniejszają się dolegliwości bólowe. W przypadku większości chorych wzorzec chodu jest na tylne naturalny, że ograniczenie zakresu ruchu nie jest dla innych widoczne. Oczywiście ograniczenia mogą ujawniać się przy bieganiu, przy chodzeniu po nierównych powierzchniach, na przykład w górach.

Artrodeza stawu skokowego - Rekonwalescencja

Po leczeniu operacyjnym zazwyczaj pozostaje się w szpitalu przez jeden dzień, przez pierwszych kilka prowadzi się intensywne leczenie przeciwbólowe, po około 6 tygodniach rozpoczyna się obciążanie, pełna rekonwalescencja zajmuje co najmniej 3 miesiące.

Artrodeza stawu skokowego - Powikłania

Usztywnienie (artrodeza) stawu skokowego jest leczeniem operacyjnym. Problemy po artrodezie mogą dotyczyć zaburzeń gojenia tkanek miękkich i kości, nieoptymalnego ustawienia kości poddanych artrodezie, konfliktowi zespolenia metalowego z tkankami miękkimi lub sąsiednimi stawami.

Usztywnienie czy endoproteza stawu skokowego?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Dyskusje czy lepszym wyborem jest usztywnienie (artrodeza) czy sztuczny staw (endoproteza) odbywają się na każdym spotkaniu specjalistów stawu skokowego i stopy – czy to polskiego www.PFAS.pl  czy europejskiego www.efas.net – w którym biorę udział.

Wady i zalety każdego z tych rozwiązań są indywidualne i każdy przypadek musi być oceniony osobno. Jeśli musisz podjąć taką decyzję to potrzebujesz specjalistycznej konsultacji – zapraszam do gabinetu.