Koalicja stępu to inaczej wrodzone nierozdzielenie kości stępu. Może mieć postać połączenia kostnego – koalicja kostna stępu. Może też mieć postać połączenia włóknistego – koalicja niepełna, poronna. Koalicja jest wrodzoną odmiennością anatomiczną – występuje u kilku procent populacji.

Koalicja stępu - Przyczyny

Koalicja jest zmianą wrodzoną. Powstaje w wyniku zaburzenia wytwarzania się stawów tyłostopia. W tej sytuacji dochodzi do niepełnego rozdzielenia kości i niepełnego wytworzenia łączącego je stawu.

Koalicja stępu - Rodzaje

Najczęściej występuje koalicja piętowo-łódkowata, czyli połączenie między kością piętową a łódkowatą. Następna wg częstości występowania jest koalicja skokowo-piętowa, czyli połączenie między kością skokową piętową. W moim doświadczeniu, natomiast, koalicja skokowo-piętowa jest najczęściej źródłem dolegliwości. Są jeszcze inne koalicje, ale one są rzadkie.

Koalicja stępu - Objawy

Podstawowym objawem koalicji jest ograniczenie ruchu pronacji-supinacji, czyli pacjent nie jest w stanie obrócić podeszw stopy do siebie i od siebie. Co ciekawe – pacjenci z koalicją potrafią całe życie nie zauważyć tego ograniczenia.

Dolegliwości bólowe pojawiają się niekiedy spontanicznie, około 14-16 roku życia, ale koalicja może nie dawać także żadnych objawów. W wieku dorosłym ból z koalicji może ujawnić się po urazie lub przeciążeniu – te przypadki są mylące i pacjenci często długo nie otrzymują właściwej diagnozy.

Koalicja stępu - Rozpoznanie

Objawy wskazujące na koalicję doświadczony chirurg stopy zauważy w badaniu klinicznym.

Koalicję stepu można zazwyczaj rozpoznać na postawie RTG, ale potrzebne jest doświadczenie i znajomość cech specyficznych koalicji. Potwierdzenia rozpoznania dokonuje się na podstawie TK lub MRI.

Koalicja stępu - Leczenie

W części przypadków, zwłaszcza w młodszym wieku, skuteczne jest leczenie nieoperacyjne. W przypadku utrzymujących się dolegliwości bólowych stosuje się leczenie operacyjne – szczegółowy plan leczenia zależy od typu koalicji, musi być dostosowany do pacjenta i powinien być ustalony z ortopedą mającym doświadczenie w chirurgii stopy.

Operacja koalicji stępu

Najczęściej w leczeniu stosuje się najczęściej resekcję koalicji z zachowaniem ruchomości stawów lub usztywnienie stawów – optymalną decyzję podejmie ortopeda doświadczony w leczeniu stopy. Niekiedy zniesienie dolegliwości z koalicji da się uzyskać korygując zaburzenia kształtu stopy – na przykład płaskostopie.

Inne nazwy tego problemu:

Koalicja kości stępu, koalicja stepu, koalicja stępu, koalicja skokowo-piętowa, włóknista koalicja, koalicja piętowo-łódkowa, koalicja piętowo-łódkowata, koalicja stopy, kościozrost stępu, kość stępu ból, koalicja skokowo piętowa stopy.