Opadanie stopy polega na braku możliwości aktywnego zgięcia grzbietowego (do góry) stopy w stawie skokowym. Najczęstszą przyczyną opadania stopy jest uszkodzenie nerwów zaopatrujących mięśnie łydki.

Stopa opadająca - Przyczyny

Opadanie stopy najczęściej wynika z uszkodzenia nerwu strzałkowego w wyniku urazu.

Stopa opadająca - Objawy

Opadanie stopy daje oczywiste objawy kliniczne. Ze względu na problemy z przeniesieniem stopy w czasie kroku chód zmienia się – chód brodzący.

Stopa opadająca - Diagnostyka

Do rozpoznania opadania stopy wystarczające jest badanie kliniczne. Rodzaj dalszej diagnostyki obrazowej uzależniony jest od rodzaju leżącego u podstaw uszkodzenia.

Stopa opadająca - Leczenie

Leczenie stopy opadającej można podzielić na leczenie zachowawcze i operacyjne. W leczeniu zachowawczym stosuje się ortezy zabezpieczające przed opadaniem stopy. Leczenie operacyjne obejmuje w pierwszym kroku leczenie neurochirurgiczne ukierunkowane na przywrócenie funkcji uszkodzonego nerwu. W często występujących niemożliwych do naprawienia uszkodzeniach nerwów stosuje się operacje ortopedycznej – odtworzenie zginania grzbietowego przez przeniesienie ścięgien.