Piąta kość śródstopia relatywnie często ulega złamaniu. Pomimo niewielkiego rozmiaru kości dotyczą jej co najmniej trzy złamania różniące się sposobem leczenia: złamanie tancerskie, złamanie Jonesa, złamanie guzowatości.

Złamanie piątej kości śródstopia - Przyczyny

Do złamań piątej kości śródstopia dochodzi w wyniku złego kroku, skręcenia stopy, spadnięcia stopy ze schodka. Niekiedy złamanie dokonuje się w miejscu, które już wcześniej było bolesne.

Złamanie piątej kości śródstopia - Objawy

Pojawia się ból, obrzęk i krwiak bocznej krawędzi stopy. Niekiedy stawanie na stopie jest możliwe.

Złamanie piątej kości śródstopia - Diagnostyka

Podstawą rozpoznania złamania piątej kości śródstopia jest zdjęcie rentgenowskie.

Złamanie piątej kości śródstopia - Leczenie

Większość złamań piątej kości śródstopia można z powodzeniem leczyć zachowawczo. Wyjątkiem jest złamanie Jonesa – to złamanie goi się źle i często wymaga leczenia operacyjnego.

Złamanie piątej kości śródstopia - Operacja

Leczenie złamania Jonesa polega na zespoleniu złamania śrubą. W niektórych przypadkach stosuje się zespolenie płytką i śrubami.

Złamanie piątej kości śródstopia - Powikłania

Większość złamań piątej kości śródstopia leczy się bardzo dobrze. Powikłania w postaci braku zrostu lub powtórnego złamania dotyczą przede wszystkim złamania Jonesa.

Złamanie piątej kości śródstopia - Profilaktyka

Złamanie Jonesa często występuje po okresie zapowiadających dolegliwości bólowych. Daje to szansę na podjęcie leczenia przed dokonaniem się złamania.

FAQ: Złamanie piątej kości śródstopia

Czy każde złamanie piątej kości śródstopia to złamanie Jonesa?

Nie. Złamanie Jonesa to pewne specyficzne złamanie w obrębie piątej kości śródstopia. Rozpoznanie stawia się najczęściej na podstawie zdjęcia rentgenowskiego.

Kiedy mogę wrócić do sportu po złamaniu piątej kości śródstopia?

W przypadku większości złamań powrót do sportu powinien być możliwy po około 3 miesiącach. Wyjątkiem są złamania Jonesa, które nieoperowane mogą goić się długo i ulegać ponownym złamaniom.