Zwyrodnienie stawu skokowego najczęściej rozwija się w wyniku urazów stawu. Dochodzi do stopniowego ograniczenia ruchomości stawu i nasilają się dolegliwości bólowe.

Zwyrodnienie stawu skokowego - Przyczyny

W zdecydowanej większości przypadków zwyrodnienie rozwija się w wyniku złamania kostek goleni. Niekiedy zwyrodnienie rozwija się po wielu skręceniach stawu.

Zwyrodnienie stawu skokowego - Objawy

Zwyrodnienie stawu skokowego objawia się dolegliwościami bólowymi, zwłaszcza w trakcie chodzenia. Dochodzi do ograniczenia ruchomości stawu, mogą być wyczuwalne chrzęszczenia.

Zwyrodnienie stawu skokowego - Diagnostyka

Podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie zwyrodnienia jest dobre jakościowe zdjęcie rentgenowskie. Niekiedy diagnostykę trzeba rozszerzyć o badanie tomografii komputerowej.

Zwyrodnienie stawu skokowego - Leczenie

W zależności od stopnia nasilenia zmian stosuje się leczenie zachowawcze, wstrzyknięcia dostawowe lub leczenie operacyjne. Leczenie operacyjne w zależności od zaawansowania i typu zmian może obejmować rekonstrukcję stawu, zabieg usztywnienia (artrodezy) lub zabieg wymiany stawu (endoprotezy).

Zwyrodnienie stawu skokowego - Powikłania

Nieleczone zwyrodnienie stopniowo postępuje powodując nasilanie dolegliwości bólowych. W części przypadków zwyrodnienie jest możliwe do odwrócenia na wczesnym etapie.

Zwyrodnienie stawu skokowego - Profilaktyka

Podstawowym sposobem zapobiegania rozwojowi zwyrodnienia stawu skokowego jest optymalne leczenie złamań stawu skokowego. Niekiedy przed rozwojem zwyrodnienia chroni wykonana w odpowiednim momencie rekonstrukcja stawu.

FAQ: Zwyrodnienie stawu skokowego

Czy mogę uprawiać sport, mając zwyrodnienie stawu skokowego?

  • Jeśli dolegliwości bólowe pozwalają, to tak. Należy wybierać sporty nie przeciążające stawu skokowego, np. pływanie.

Czy muszę nosić specjalne obuwie (wkładki) przy zwyrodnieniu stawu skokowego?

  • Niekiedy dolegliwości bólowe można zmniejszyć przy zastosowaniu ortez stawu skokowego.