Choroba Freiberga polega na deformacji głowy II (czasami III) kości śródstopia. Objawy i deformacja rozwijają się stopniowo od wczesnej młodości.

Choroba Freiberga - Przyczyny

Przyczyna powstawania deformacji nie jest jasna. Dochodzi do zaburzenia ukrwienia części głowy kości śródstopia, która częściowo resorbuje (rozpuszcza) się. Zmiana częściej występuje u osób aktywnych w młodości sportowo.

Choroba Freiberga - Objawy

Stopniowo pojawia się ból i poszerzenie u podstawy II palca stopy. Zgrubienie u podstawy palca powoduje konflikt w bucie.

Choroba Freiberga - Diagnostyka

Obraz zmiany jest łatwy do rozpoznania w zdjęciu rentgenowskim.

Choroba Freiberga - Leczenie

Początkowo stosuje się leczenie zachowawcze: dostosowanie obuwia, leczenie przeciwzapalne. W przypadku nieustępujących dolegliwości stosuje się leczenie operacyjne.

Choroba Freiberga - Powikłania

Głównym problemem w chorobie Freiberga jest ból i konflikt zdeformowanych kości z obuwiem.

Choroba Freiberga - Profilaktyka

Ponieważ nie zidentyfikowano jednego czynnika wywołującego chorobę, nie stosuje się profilaktyki.

FAQ: Choroba Freiberga

Czy mogę uprawiać sport mając chorobę Freiberga?

  • Tak, ale mogą pojawiać się problemy przy aktywnościach wymagających dużego zgięcia grzbietowego, np. przy pompkach.

Czy muszę nosić specjalne obuwie (wkładki) przy chorobie Freiberga?

  • Jeśli problemem jest wydatna wyrośl kostna, to rozwiązaniem może być dobór buta z wysokim noskiem.