Ortopedia jest moją pasją nie tylko w praktycznym wydaniu. Stale rozwijam się również naukowo – publikuję czasopismach specjalistycznych, jestem współautorem książek/podręczników; regularnie występuję na konferencjach ortopedycznych w kraju i za granicą.

Najnowsze publikacje:

 1. 2022.11 – Kurs Ortopedii stopy i stawu skokowo-goleniowego PFAS, Katowice, wykładowca.
 2. 2022.11 – autor i wykładowca kursu „Urazy i następstwa urazów stawu skokowo-goleniowego”, Otwock CMKP.
 3. 2022.10 – Kongres Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-goleniowego, prezentacja plakatowa „Ability to drive after tibio-talo-calcaneal fusion – retrospective case series survey”.
 4. 2022.09 – Kongres Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, wystąpienie: „Dyskusja – uszkodzenie ATFL – na otwarto czy artroskopowo?”.
 5. Rammelt Stefan, Boszczyk Andrzej. Chronic Syndesmotic Injuries: Arthrodesis versus Reconstruction. Foot Ankle Clin. 2020;25(4):631-652. link
 6. Andrzej Boszczyk, Sławomir Kwapisz, Maciej Kiciński, Bartłomiej Kordasiewicz, Henryk Liszka. Non-weightbearing compared with weightbearing x-rays in hallux valgus decision-making. Skeletal Radiol. 2020;49(9):1441-1447. link
 7. Boszczyk Andrzej, Kordasiewicz Bartłomiej, Kiciński Maciej, Fudalej Marcin, Rammelt Stefan. Operative setup to improve sagittal syndesmotic reduction – technical tip. J Orthop Trauma. 2019 Jan;33(1):e27-e30. link
 8. Andrzej Boszczyk, Sławomir Kwapisz, Martin Krümmel, Rene Grass, Stefan Rammelt. Anatomy of the tibial incisura as a risk factor for syndesmotic injury. Foot Ankle Surgery, 2019; 25:51-58. link
 9. Rammelt Stefan, Boszczyk Andrzej. Computed Tomography in the Diagnosis and Treatment of Ankle Fractures: A Critical Analysis Review. JBJS Rev. 2018 Dec;6(12):e7. link
 10. Andrzej Boszczyk, Marcin Fudalej, Sławomir Kwapisz, Urszula Klimek, Marta Maksymowicz, Bartłomiej Kordasiewicz, Stefan Rammelt. Ankle fracture – correlation of Lauge-Hansen classification and patient reported fracture mechanism. Forensic Sci Int. 2018 Jan;282:94-100. link
 11. Andrzej Boszczyk, Sławomir Kwapisz, Martin Krümmel, Rene Grass, Stefan Rammelt. Correlation of Incisura Anatomy With Syndesmotic Malreduction. Foot Ankle Int. 2018, 39(3)369-375. link
 12. Andrzej Boszczyk, Marcin Fudalej, Sławomir Kwapisz, Marcin Błoński, Maciej Kicński, Bartłomiej Kordasiewicz, Stefan Rammelt. X-ray features to predict ankle fracture mechanism. Forensic Science International 2018;291: 185–192. link
 13. Andrzej Boszczyk, Barłtomiej Kordasiewicz. Flexor Hallucis Longus Transfer for Foot Drop without Functioning Tibialis Posterior. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2017;84(6):466-468. link
 14. Andrzej Boszczyk. Letter Regarding: High Prevalence of Vitamin D Deficiency in Patients With Bone Marrow Edema Syndrome of the Foot and Ankle. Foot Ankle Int. 2017 Jul;38(7):767. link
 15. Sławomir Kwapisz, Tomasz Szałaj, Andrzej Boszczyk, Stefan Rammelt. Reconstruction of subcutaneous chronic rupture of extensor hallucis longus tendon with semitendinosus autograft. Fuß & Sprunggelenk, 2017; 15(2):20-125. link
 16. Andrzej Boszczyk, Stanisław Pomianowski. Czy możliwe i zasadne jest leczenie oszczędzające staw w zwyrodnieniu stawu skokowo-goleniowego? Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol. – 2016;81(2)47-52. link
 17. Andrzej Boszczyk, Tomasz Szałaj. Projekcja „na widełki" stawu skokowego – uwaga techniczna – Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol. – 2016;81(2)58-61. link
 18. Andrzej Boszczyk, Kołodziej Łukasz. Talus bipartitus etiology – is neonatal infection involved? Acta Chirurgiae Ortopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2016, 83:47-49. link