Złamanie kostki jest częstym i poważnym urazem stawu skokowego. Może prowadzić do trwałego ograniczenia sprawności stawu – dlatego wymaga specjalistycznego leczenia, najlepiej przez specjalistę chirurgii stopy. W leczeniu najważniejsze jest dokładne odtworzenie anatomii stawu.

Jak leczę złamanie kostki?

W leczeniu złamania kostki pierwszym etapem jest postawienie pełnego rozpoznania. Wymaga to wykonania diagnostyki obrazowej RTG oraz w większości przypadków tomografii komputerowej (TK). Na tym etapie oceniam, czy złamanie może być leczone zachowawczo czy operacyjnie.

W przypadku leczenia operacyjnego kolejnym etapem jest zaplanowanie operacji – planowanie obejmuje kolejne etapy takie jak dobór dostępów operacyjnych, dobór technik nastawienia, dobór implantów do zespolenia. Przygotowanie przedoperacyjne jest kluczem do powodzenia zabiegu. Konieczne jest dążenie do pełnego nastawienia anatomicznego i naprawy całości uszkodzonych struktur stawu.

Fizjoterapię i obciążanie wdrażam tak szybko, jak pozwala na to stan kończyny i rodzaj leczonego złamania.

Złamania kostki - Przyczyny

Do złamań kostek goleni dochodzi przy upadkach, poślizgnięciach, przy różnorodnych sportach. Najczęściej przyczyną jest niekontrolowana rotacja, siła zbyt duża, przekraczająca wytrzymałość kości.

Złamanie kostki - Rodzaje

Złamanie kostek goleni ma wiele nazw. Wyróżnia się złamanie kostki bocznej (złamanie kości strzałkowej), złamanie kostki przyśrodkowej, złamanie kostki tylnej i rzadkie: złamanie kostki czwartej. Jeśli występuje kilka złamań to mamy złamanie dwukostkowe lub trójkostkowe.

Złamanie kostki - Objawy

Od razu pojawia się ból i obrzęk, po krótkim czasie zasinienie. Przy bardziej rozległych złamaniach pojawia się deformacja kształtu kończyny. Stawanie na uszkodzonej kończynie jest niemożliwe.

Złamanie kostki - Diagnostyka

Rozpoznanie złamania kostek zazwyczaj nie sprawia trudności. Poza zdjęciami rentgenowskimi diagnostykę prawie zawsze rozszerza się o badanie tomografii komputerowej.

Złamanie kostki - Leczenie

Niewielką część złamań kostki można leczyć nieoperacyjnie. Najczęściej leczy się nieoperacyjnie złamanie kostki bocznej.

Leczenie złamania dwukostkowego i trójkostkowego praktycznie we wszystkich przypadkach jest operacyjne. Konieczne jest anatomiczne nastawienie złamanych kości. Po operacji konieczna jest wczesna, fachowa rehabilitacja.

Złamanie kostki - Powikłania

Problemy po złamaniach kostki są niestety częste. Mogą pojawiać się problemy z gojeniem złamań, problemy z gojeniem dostępów operacyjnych.

Często widujemy ograniczenie zakresu ruchu – sztywność stawu.

Problemem mogą być także wolne fragmenty śródstawowe powodując konfliktowanie.

Idealne nastawienie złamania zmniejsza ryzyko ograniczenia ruchu i powstania zwyrodnienia stawu.

Złamanie kostki - Profilaktyka

Złamanie jest wynikiem urazu, więc trudno mówić w typ przypadku o profilaktyce. Na pewno przed złamaniem chronią dobre mięśnie i koordynacja mięśniowa – czyli przygotowanie motoryczne. Warto wiedzieć, że złamania częściej występują u osób otyłych i osób z osteoporozą.

FAQ: Złamanie kostki

Czy po złamaniu trójkostkowym będę mógł biegać?

Tak, część pacjentów wraca po kilku miesiącach, ale większość chorych jest w stanie wrócić do biegania w ciągu roku od złamania.

Kiedy można chodzić po operacji kostki bocznej?

Tu odpowiedź jest bardzo zróżnicowana. Decyzja zawsze należy do lekarza operującego. W części złamań możliwe jest obciążanie od pierwszego dnia po złamaniu, w innych przypadkach do obciążania dochodzi się stopniowo w ciągu 6 tygodni.

Kiedy odstawić kule po złamaniu kostki?

To jest pytanie do lekarza ortopedy. Tradycyjnie po złamaniu standardowo stosowano 6 tygodni odciążenia o kulach. Obecnie sprawa jest bardziej zróżnicowana. W przypadku części złamań wiemy, że można wrócić do obciążania (i odstawić kule) znacznie wcześniej.

Ile dni w zostaje się w szpitalu po operacji kostki?

Zazwyczaj wystarczający jest jednodniowy pobyt. Pacjent zgłasza się do szpitala w dniu zabiegu i opuszcza szpital następnego dnia.

Ile zwolnienia L4 po złamaniu kostki? Kiedy można wrócić do pracy?

Odpowiedź na to pytanie zależy bardzo mocno od rodzaju pracy. Do pracy umysłowej, zdalnej, można wrócić dosłownie po kilku dniach. Praca wymagająca dłuższych okresów chodzenia, stania będzie możliwa zazwyczaj po trzech miesiącach.

Jak długo puchnie noga po złamaniu kostki?

Obrzęk po złamaniu może utrzymywać się kilka tygodni a nawet kilka miesięcy, po roku zazwyczaj jest już w pełni wycofany. Ważne jest leczenie obrzęku – technikami fizjoterapeutycznymi i kompresją.

Czy usuwać zespolenie po złamaniu kostki?

Tu znowu odpowiedź brzmi: to zależy. W większości przypadków nie ma konieczności usuwania zespolenia. U części pacjentów usunięcie zespolenia jest wskazane ze względu na przykład na konflikt z obuwiem.

Kiedy rehabilitacja po złamaniu kostki?

Fizjoterapię po złamaniu kostki rozpoczyna się prawie od razu po operacji. Program fizjoterapii musi być dostosowany indywidulanie i skonsultowany z lekarzem – nie ma jednego „wzorca” fizjoterapii pasującego do wszystkich sytuacji.

Czy po złamaniu kostki konieczna jest rehabilitacja?

Tak, bez wątpliwości. Fizjoterapię rozpoczynamy w pierwszych dniach po złamaniu.

Co zrobić, jeśli po operacji złamanie nie jest idealnie ustawione?

Tutaj decyzja jest indywidualna, często potrzebne jest ponowne nastawienie operacyjne.